יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
 
 

Polina Belilovsky - Yiddishe Folkslider 01. Der Yontev 02. Di Mekhutonim Geyen 03. Mekhuteneste Mayne 04. Klezmorimlekh 05. Dry Tekhterlekh 06. Di Goldene Khasene 07. Khapt Im, Nemt Im 08. Balegole 09. Vos Dergeystu Mir Di Yorn 10. Afn Ganikl 11. Dos Freylekhe Shnyderl 12. Nigndl *אובייקט:Yiddishe Folkslider*